TERMA & SYARAT (TERMS & CONDITIONS)

Terma dan syarat ini bertujuan bagi menggariskan peraturan dan undang-undang untuk penggunaan laman digital Perniagaan Halim Hazim di www.halimhazim.com.

Dengan melayari laman digital ini, kami menganggap anda telah bersetuju terma dan syarat ini.Anda dinasihatkan untuk tidak terus menggunakan laman digital ini jika anda tidak bersetuju bagi semua terma dan syarat yang dinyatakan dan ditetapkan di halaman digital ini.

Kuki (Cookies). Kami menggunakan penggunaan kuki di laman digital kami. Dengan mengakses www.halimhazim.com, anda bersetuju untuk menggunakan kuki yang sesuai. Sebilangan besar laman web interaktif menggunakan kuki untuk membolehkan kami mendapatkan maklumat pengguna untuk setiap lawatan. Kuki yang digunakan oleh laman digital kami ini bagi memudahkan orang yang mengunjungi laman digital kami.

Lesen. Perniagaan Halim Hazim memiliki hak harta intelek untuk semua bahan di www.halimhazim.com. Semua hak harta intelek terpelihara. Anda boleh mengaksesnya dari laman digital ini untuk kegunaan peribadi anda sendiri tertakluk kepada sekatan yang ditetapkan dalam terma dan syarat ini.

Anda tidak boleh:

  1. Terbitkan semula bahan dari www.halimhazim.com.
  2. Menghasilkan semula dan menyalin bahan dari www.halimhazim.com.
  3. Sebarkan semula kandungan dari halimhazim.com.

Pautan lain di dalam laman digital kami. Terdapat organisasi yang membolehkan pautan mereka dihubungkan terus ke laman digital kami tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu seperti:

  1. Syarikat insurans;
  2. Agensi-agensi kerajaan;
  3. Enjin carian;
  4. Organisasi berita.

Pemeliharaan Hak. Kami berhak untuk meminta anda membuang semua pautan atau pautan tertentu ke laman digital kami. Anda bersetuju untuk segera menghapus semua pautan ke laman digital kami atas permintaan. Kami juga berhak untuk mematuhi terma dan syarat ini. Dengan terus membuat pautan ke laman digital kami, anda bersetuju untuk terikat dan mengikuti terma dan syarat pautan ini.

Penafian. Kami tidak akan bertanggunjawab jika berlaku kerugian ataupun kerosakkan yang ditanggung sepanjang anda berada di laman digital kami ini selagi mana tidak menyalahi undang-undang yang telah diperuntukkan oleh pihak berkuasa Malaysia.